Bir ülkenin en önemli kaynağı insanlarıdır. İnsan kaynaklarını doğru yönetemeyen bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınma çabalarında sorunlar yaşaması kaçınılmazdır. Kalkınma çabalarında başarısız olmuş bir ülkenin, ekonomik, siyasi ve kültürel bağımsızlığını koruması da mümkün olmaz.

İnsan kaynaklarını doğru yönetmenin temeli, çocuklarına sahip çıkmak, korumak ve sağlıklı bir şekilde yetiştirmek üzerine kurulmalıdır. Sahip çıkılmayan her çocuk, kaybedilen bir değer olarak ülkenin zarar hanesine eklenir. Sahip çıkılmadığı için suça sürüklenen çocuklar ülkenin ve toplumun kaybıdır. TÜİK verilerine göre, genel inanışın aksine nüfus artış hızı hızla gerileyen, genç nüfus oranı düşmekte olan bir ülkeyiz. Çok sık ifade edilen, "Türkiye'de en ucuz şey insan hayatıdır" sözünün terk edilmesinde, hem insan haklarına saygı açısından, hem de insan kaynaklarının doğru değerlendirilmesi açısından geç kalmış durumdayız. Sokağa terk edilecek bir tek çocuk dahi, yarını kurma ve güzelleştirme adına büyük kayıptır.

Sosyal yaşamda bireysellik, kişisel gelişim çalışmaları açısından tercih edilebilirse de, toplumsal konulara duyarlılık noktasında kabul edilemez. Kendimizi kalın duvarlar ve yoğun güvenlik sistemleriyle korunan sitelere hapsetmiş olmak, sosyal sorunlardan uzak kalmamız sonucunu doğurmaz. Sosyal yaşamdan tamamen tecrit edilerek yaşamımızı sürdüremeyiz. Sosyal sorunlar, mesafesi ne olursa olsun, herkesi olumsuz etkileme gücüne sahiptir. Sorunlarla mücadelede en etkili yol, sorunların nedenlerinin doğru tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır.

Sosyal sorumluluğumuzun idraki içerisinde, yerel yönetim başkanları, akademisyenler, sanatçılar, sporcular, eğitimciler ve iş adamları olarak, çocuklarımıza sahip çıkabilme adına, ebeveyn olarak bu yola çıkmış bulunmaktayız.

Prof.Dr.Nusret İlker Çolak
Dernek Başkanı


TANITIM

Çocuk Suçlarını Önleme Derneği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine çocukları korumak ve kollamak amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Dernek, çocukların güvenlik hizmetlerinden en üst seviyede faydalandırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

AMAÇ

Dernek çocukları korumak amacıyla çeşitli alanlarda faaliyetler yapar:
• Çocukların suçtan zarar görmelerini önleme,
• Çocukların suça sürüklenmelerini önleme,
• Suçtan zarar gören çocuklara destek olma,
• Çocuk polisi ve çocukları koruyan diğer kurumlarla birlikte projeler üretme,
• Toplumda farkındalık ve bilinç geliştirme,
• Kurumlara, ebeveyn ve çocuklara yönelik eğitim programları hazırlama,
• Seminerler, toplantılar, şenlikler ve medya çalışmaları yürütme.

YÖNETİM

Prof. Dr. Nusret İlker Çolak (Çocuk Suçlarını Önleme Derneği Başkanı) Kocaeli Üniversitesinde Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Avrupa Birliği Uyum Sürecinde İdari Reformlar ve Kitle İletişim Hukuku başta olmak üzere idare ve imar hukuku alanında eserleri bulunmaktadır.


Rahşan Çapan (Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Kemal Şahin (Başkan Yardımcısı)
Harun Ak (Genel Sekreter)
Duygu Tamince (Muhasip Üye)

 

Dernek çalışmalarına destek olmak için arayınız;

Adresi: Prof. Cemil Birsel Cad. Tayan Han. No: 16/30 Eminönü – İstanbul, Telefonu: 0212 513 0539

Çocuk Polisleri için "Çocuklar ile Sağlıklı İletişim Yolları" eğitim semineri

Rehber Öğretmenlere Yönelik Seminer Programı

Çocuklar sizleri dinlemek için geliyoruz...

Yazarlar

Proje Adı Akıllı Bıdıklar
Projenin Süresi 4 ay
Proje Tanımı Bireysel Güvenlik Eğitimleri, çocukların özgüven kazanması, toplumsal ve bireysel baskılara maruz kalmaması amacıyla yirminci yüzyılın başlarında özellikle batı toplumlarında ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerine verilmekte olan eğitimleri kapsamaktadır. Bahse konu bu eğitimler farklı yaş gruplarına göre farklı içeriklere sahiptir ve fiziksel, cinsel veya duygusal istismarla karşılaşma olasılıkları olan çocukların kendilerini istismardan nasıl korumaları gerektiği uzman personel tarafından çeşitli eğitim modülleri ile aktarılmaktadır. Ayrıca okul idarecileri ve rehber öğretmenler için ayrı bir eğitim modülü bulunmaktadır.
Proje Amacı 1. Okul yöneticileri ve rehber öğretmenleri çocuk polisi ve istismar konularında bilgilendirilmelerini sağlamak, 2. Çocuklar, güvenlik bakımından, diğer bireylere oranla hem bilgi, hem de fiziksel anlamda daha savunmasız durumdadırlar. Bu nedenle, çocukların güvenliğinin sağlanması için, ebeveynler tarafından özel çabasarf edilmesinin yanı sıra çocuklara bu konuda eğitim verilmesi önem taşır. Bireysel Güvenlik Eğitimleri ile çocukların özgüven kazanması, toplumsal ve bireysel baskılara maruz kalmamayı öğrenmeleri, çocuklarımızı kendilerini istismardan koruyabilme becerisini kazandırmaktır. Ayrıca proje ile kurumlar arası işbirliği kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Katılımcılar
Çocuk Şube Müdürlüğü
Kadıköy Belediyesi
Çocuk Suçlarını Önleme Derneği
Hedef Gruplar
Birincil Hedef,
İlköğretim okullarınının yöneticileri ve rehberlik öğretmenleri
İkincil Hedef,
İlkokul öğrencileri
Beklenen Sonuçlar
Kadıköy’de Bireysel Güvenlik Eğitimleri ile öncelikle okul yöneticileri ve rehber öğretmenler çocuk polisi ve istismar konularında bilgilendirilecek ve sonrasında ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kendilerini her türlü istismardan koruma becerisini kazanacaklardır.

Çocukları karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında, ebeveynleri ise bu riskler hakkında bilgilendirmek hedefleriyle 2008 yılından bu yana devam ediyor.


Bağışlarınız için

Yapı Kredi Bankası
Fındıkzade Şubesi
Hesap No : 84 78 57 15
IBAN :TR78 0006 7010 0000 0084 7857 15
Copyright 2012 Çocukder.Tüm hakkı saklıdır.